header photo

Optica Natura

focus on nature...

Terms of use


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optica Natura is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via opticanatura.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Disclaimer
opticanatura.com is een website van Optica Natura. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van opticanatura.com, is het mogelijk dat de informatie die op opticanatura.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op opticanatura.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van opticanatura.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om opticanatura.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van opticanatura.com verkregen is.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze disclaimer, stuurt u dan een email naar info@opticanatura.com.

Privacy Policy
Optica Natura is het er aan gelegen om de privacy en zekerheid van haar bezoekers aan onze site te beschermen en te waarborgen. Het doel van deze privacy policy is u te informeren welke gegevens wij eventueel van u verzamelen waneer u onze site bezoekt, wat wij doen met deze gegevens en dat wij deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Tevens om u te informeren dat alle, door uzelf ter beschikking gestelde informatie op uw verzoek uit onze bestanden worden gehaald.

Vergaren van informatie
Wanneer u onze site bezoekt kan het voorkomen dat wij persoons gegevens van u vragen (b.v. uw voor- en achternaam, postadres, woonplaats, straat, postcode, telefoonnummer, emailadres, etc.). Deze informatie stelt ons in staat om onze zaken administratief op orde te houden, klantenservice te verlenen, u op de hoogte te houden van eventuele aanbiedingen, en uw eventuele bestelling te kunnen laten bezorgen. Het staat u vrij ons deze informatie te verschaffen. Indien u deze informatie niet aan ons wilt vrijgeven, vul dan de daarvoor aanwezige formulieren op onze website niet in. Het is ook mogelijk dat wij niet-persoonlijke informatie vergaren indien u onze website bezoekt (b.v.: ip-address, browser type, domeinnaam, etc.) Deze informatie wordt verzameld om ons meer inzicht te geven over het gebruik van onze site en deze informatie wordt geanaliseerd om verbeteringen in het gebruik van onze site aan te kunnen brengen.

Het gebruik van Informatie
Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde informatie voor verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld het afhandelen van uw bestelling, het kunnen geven van een goed advies, uw naam en email adres toe te voegen aan onze e-mailinglijst, het analiseren van trends en ontwikkelingen, het verbeteren van het functioneren van onze site, en het versturen van speciale aanbiedingen en nieuwe producten m.b.t. de producten van Optica Natura.

Aanpassingen op deze Policy
Deze privacy policy is effectief vanaf 28 oktober 2007. Zodra wij besluiten om aanpassingen in deze policy aan te brengen brengen wij u middels een bericht op onze site hiervan op de hoogte.

Links van derden
Deze site kan links bevatten naar een andere website die beheerd wordt door een derde partij en waar wij absoluut geen controle over hebben. De gegevens die u eventueel verstuurt op deze site's staan onder de privacy policies van die betreffende site's. Ons advies is: Alvorens u een formulierinvult en verstuurd op één van deze websites, dient u zich er eerst van te vergewissen wat er met die informatie gebeurt. Het feit dat er een link op onze pagina staat naar een andere site betekent niet dat wij het automatisch eens zijn met de gehele inhoud van de betreffende sites!

Vragen en/of Opmerkingen
Indien u vragen heeft over onze privacy policy, stuurt u dan een email naar info@opticanatura.com.